กรมชลประทาน รับสมัครงาน ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 1 – 13 พ.ค. 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมชลประทาน รับสมัครงาน ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 1 – 13 พ.ค. 2567

 • ประกาศกรมชลประทานเรื่อง
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนด้วยกรมชลประทานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในตำแหน่งต่าง ๆ ฉะนั้น
 • ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 15000 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่น ที่ ก.พ. กำหนด
 • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 11500 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 • ที่ส่วนบริหารทั่วไปสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
 • ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เฉพาะวันทำการ) หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง https://consolidation.rid.go.th
 • หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน” ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • โดยจัดทำรูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล PDF ขนาดกระดาษ A4 และบีบอัดไฟล์ (Zip File) พร้อมตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อ – ชื่อสกุลของผู้สมัคร ส่งมาทาง E-mail:hr.bclc.rid@gmail.com
 • ตั้งแต่วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

แนวข้อสอบกรมชลประทาน(กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)

ตัวอย่าง การสมัครงานงานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน