การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้าง 53 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 พฤษภาคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)   เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้าง   53 อัตรา  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 พฤษภาคม  2567

แนวข้อสอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)

ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงาน
ปริญญาโท (ระดับ 4)
1.  นักทรัพยากรบุคคล 4   จำนวน 1 อัตรา
2.  เลขานุการ 4               จำนวน 1 อัตรา
3.  พนักงานสารสนเทศ 4   จำนวน 1 อัตรา

ปริญญาตรี (ระดับ 3 )
4.  พนักงานบริหารทั่วไป 3    จำนวน 3 อัตรา
5.  นักวิเทศสัมพันธ์ 3          จำนวน 1 อัตรา
6.  ผู้ตรวจสอบภายใน           จำนวน 1 อัตรา
7.  เลขาการ 3                    จำนวน 6 อัตรา
8.  พนักงานพัสดุ 3             จำนวน 2 อัตรา
9.  ช่างเทคนิค  3                จำนวน 2 อัตรา
10.  วิศวกร 3                     จำนวน 1 อัตรา
11.  มัณฑนาการ                จำนวน 1 อัตรา
12.  นักทรัพยากรบุคคล 3    จำนวน 1 อัตรา
13.  พนักงานงบประมาณ 3  จำนวน 3 อัตรา
14.  พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์  3  จำนวน 5 อัตรา
15.  พนักงานส่งเสริมการลงทุน   3       จำนวน 1 อัตรา
16.  พนักงานวางแผน 3                     จำนวน 1 อัตรา
17.  พนักงานการตลาด 3                   จำนวน 10 อัตรา
18.  พนังงานประชาสัมพันธ์ 3             จำนวน 3 อัตรา
19.  พนักงานส่งเสริมการตลาด 3         จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้าง ททท. (ลูกจ้างประจำ)

20.  ลูกจ้างทำหน้าที่นิติกร                   จำนวน 1 อัตรา
21.  ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน     จำนวน 1 อัตรา
22.  ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการตลาด  จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ระบุไว้ในรายละเอียดตามประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครทางระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 พฤษภาคม 2567  ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทางเว็บไซต์ http://job.tourismthailand.orgงานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน