กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

ประกาศกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  10,430 บาท และค่าครองชีพ  2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง
– คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

2. ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  10,430 บาท และค่าครองชีพ  2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง
– คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

3. ตำแหน่ง พนักงานทางสาย
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน  10,430 บาท และค่าครองชีพ  2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง
– คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

4. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  10,430 บาท และค่าครองชีพ  2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง
– คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

5. ตำแหน่งพนักงานเขียนโปรแกรม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน ปวช.  11,280 บาท ปวส. 13,800 บาท  และค่าครองชีพ  2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง
– คุณวุฒิ ปวช./ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ จากสถบันศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

6. ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน ปวช.  11,280 บาท ปวส. 13,800 บาท  และค่าครองชีพ  2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง
– คุณวุฒิ ปวช./ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ จากสถบันศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

7. ตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน ปวช.  11,280 บาท ปวส. 13,800 บาท  และค่าครองชีพ  2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง
– คุณวุฒิ ปวช./ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ จากสถบันศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

8. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง
คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบริหารทั่วไป), อักษรศาสตร์ (ยกเว้น ศิลปกรรมศาสตร์), ศิลปศาสตร์ (ยกเว้น ดุริยางค์ศาสตร์), รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์)

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 15.00 ณ กองกำลังพล กรมการสื่อสารทหาร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารประกอบการสมัครสอบ 

แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)งานอัฟเดท

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ...

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายจังหวัด

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ...

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ กรมการ ...

หมวดหมู่งาน