กรมการขนส่งทางราง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 – 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564

หางานราชการ

กรมการขนส่งทางราง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 – 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.
รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา

สมัครทางเว็บไซต์https://drt.thaijobjob.com/  วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบการสมัคร –ไฟล์เอกสาร