หางานราชการ

หางานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบบรรจุรับราชการ ข่าวสารงานราชการ หางาน สอบ​ราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. สอบภาค ก งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ สอบราชการ งาน รับสมัครงานราชการ ประกาศผลสอบ สอบ​ครู สอบบรรจุครู พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว  ข้าราชการ คือ บุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ และรับเงินเดือนใน​กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของประเทศไทย ส่วนองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่นั้นเรียก ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ ส่วนราชการ หมายถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบให้บริการสาธารณะทางปกครองซึ่งเป็นภารกิจหลักของรัฐสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.-2 ก.พ. 67

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 47 อัตรา ตั้งแต่วัน ...

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 30 อัตรา  ตั้งแต่วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 – 19 มกราคม 2567

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 30 อัตรา  ตั้งแต่วันพุธที่ 27 ธันว ...

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 73 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 – 16 มกราคม 2567

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 73 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม ...

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 19 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-25 มกราคม 2567

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 19 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้ ...
หมวดหมู่งาน