ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง

พนักงานระดับ 4-5 สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลสารสนเทศ

ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ สะพานควาย

เปิดให้แจ้งความประสงค์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567

คุณสมบัติ
1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมาย ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการข้อมูล (Data Science)หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารเห็นสมควร
3. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
4. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
5. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือ ได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.)
6. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
7. หากมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้านข้อมูล หรือสามารถใช้คำสั่ง SQL Command กับฐานข้อมูล เช่น MySQL Postgres SQL Server Oracle DB2 ได้เป็นอย่างดี หรือใช้เครื่องมือในการสร้าง Dashboard เช่น Tableau Power BI หรือเขียนโปรแกรมด้วย Python ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลูกจ้างโครงการ สังกัดส่วนบริหารช่องทางลูกค้า Call Center ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันแจ้งความประสงค์)

3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) หรือตามที่ธนาคารเห็นสมควร

4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี

ลักษณะงาน
รับแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพทางการเงิน ผ่านช่องทาง GSB Contact Center 1115 กด 6 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น

รายละเอียดอื่นๆ

1. ระยะเวลาการจ้างถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2567 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

2. ปฏิบัติงาน ณ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

สมัครและดูรายละเอียด ดูตำแหน่งอื่นๆ  https://jobs.gsb.or.th/onlineJob/

รายละเอียดและ ดูตำแหน่งอื่นๆ  https://jobs.gsb.or.th/onlineJob/RM_job_opening_internet?page=RM002_01

สมัครทาง  https://jobs.gsb.or.th/onlineJob/RM_job_opening_internet?page=RM002_01&subPage=RM002_01_job_detail&id=1164งานอัฟเดท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัค ...

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 14 มิถุนายน 2567

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา D ...

หมวดหมู่งาน