กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง : สูทกรรม
เงินเดือน : ๑๐,๔๓๐ บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ต้น ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ประกอบอาหาร ทำความสะอาดห้องครัว ภาชนะ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่ง : ช่างโยธา
เงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา/สาขางาน ช่างก่อสร้าง, ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน, เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน, สถาปัตยกรรม หรือสำรวจ กรณีที่มิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี (มีหนังสือรับรองการทำงานหรือใบผ่านงานของสถาบัน หรือห้างร้าน)

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
เงินเดือน : ๑๐,๔๓๐ บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ต้น ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

การรับสมัคร

วัน เวลา และช่องทางการรับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งช่างโยธา 

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  ของกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ www.aocc.rtaf.mi.th หรือขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร  พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่ กองกำลังพล กองบัญชากร กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ (ในวันและเวลาราชการ) รายละเอียดเพิ่มเติม  ทางโทรศัพท์ · ๒๕๓๔ ๖๕๔๕ และ ㆍ ๒๕๓๔ ๖๗๒๐

ตำแหน่งพนักงานสุทกรรม

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ www.aocc.rtaf.mi.th หรือขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองกำลังพล กองบัญชาการ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ หรือศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ㆍ ๔๔๓๕ ๗๗๖๔ และ ๐ ๒๕๓๔ ๖๗๒๐งานอัฟเดท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัค ...

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 14 มิถุนายน 2567

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา D ...

หมวดหมู่งาน