สำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 มิถุนายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 มิถุนายน 2567

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม (กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ) สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 3
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
สังกัด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
กายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด
หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกาบภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ดาวโหลดเอกสารใบสมัครได้ที่เว็บไซน์ www.sso.go.th/eirc ตั้งแต่วันที่10 – 21 มิถุนายน 2567 โดยสามารถส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1 ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยโหลดเอกสารเป็นไฟล์ PDF ส่งมายัง fsingphakh@gmail.com ทั้งนี้ให้นำเอกสารฉบับจริง
มาแสดงในสอบคัดเลือก

2 ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 เลขที่ 12 หมู่ 2 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

3 ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์และจะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารของผู้สมัคร โดยวันที่ส่งไปรษณีย์จะต้องไม่เกิน
กว่าที่ปิดรับสมัคร ส่งเอกสารมายัง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 เลขที่ 12 หมู่ 2 ตำบลพนานิคม
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

เอกสารประกอบการสมัครสอบ -ไฟล์

แนวข้อสอบสำนักงานประกันสังคม (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)งานอัฟเดท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัค ...

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 14 มิถุนายน 2567

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา D ...

หมวดหมู่งาน